โปรเจค นี้ คำนวณ ตามกฏทวีคูณ จากการผ่าแผนการตลาด ของ บริษัท PolyHERB รายได้เป็นไปตามเงื่อนไข แผนการจ่ายผลตอบแทน ท่านสามารถ ขอดูรายละเอียดแผนกับผู้แนะนำของท่าน
ตำแหน่ง Bronz เริ่ม ที่ 1,000 คะแนน สินค้า เจล 1 กล่อง รับรายได้สูงสุดวันละ 2,000 บาท เดือนละ 60,000 บาท และรายได้ข้ออื่นๆ

ตำแหน่ง Gold ช่วงโปรโมชั่น 2,000 คะแนน สินค้าเจล 2 กล่อง รับรายได้สูงสุดวันละ 12,000 บาท เดือนละ 360,000 บาท และรายได้ข้ออื่นๆ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยสมาชิก เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท แก่ผู้สนใจ Copyrights 2018 WE SHARE CLUB , All rights reserved